Entrega gratuita de mascarillas

Nuestra vecina Dolores Zambrano, confecciona de manera altruista

mascarillas no homologadas, que nos facilita para su entrega,

si alguien necesita pueden pasar a recoger por la librería

Derecho del ciudadano a comprar el periódico en su quiosco

Editores de prensa, distribuidores y puntos de venta recuerdan el derecho del ciudadano a comprar el periódico en su quiosco

El Real Decreto del Gobierno autoriza la apertura de los quioscos y, por tanto, la venta de periódicos y revistas

Y permitan la libre circulación de las personas por las vías o espacios de uso público para adquirir los bienes que se venden en estos establecimientos.

Recordatorio a nuestros clientes

Recordatorio a nuestros clientes

Debido al confinamiento decretado Llibrería Quiosc Milà

sólo abre por las mañanas de 7:00 a 14:00 horas, de lunes a domingo.

Avis Loteries de Catalunya

Tenint en compte les raons d’emergència sanitària establertes en el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, us comuniquem les següents mesures:

  • Queda suspesa la venda de tots els jocs de Loteries de Catalunya a partir del dia 16 de març a les 17:00 hores fins a nova data.
  • Tanmateix, queden suspesos els sortejos a partir del mateix dia 16 de març de tots els jocs, excepte pels de l’Express que ho seran a partir del dia següent.
  • Tots els bitllets comprats pels sortejos que han estat suspesos mantindran la seva validesa  fins la nova data de celebració, i per tant hauran de conservar-se fins llavors.
  • La data de caducitat dels premis en període de cobrament durant el període de suspensió, quedarà en suspens i es reprendrà a la fi de la suspensió, amb el termini que quedava pendent en el moment de la suspensió .
  • El pagament se premis mitjançant els terminals situats en els punts de venda habituals també queda suspesa durant la vigència de l’estat d’alarma.  No obstant això, les entitats financeres concertades que romanguin obertes en virtut del Reial Decret, podran pagar els premis d’un import superior a 120 euros i fins a 150.000, llevat de La Grossa en què pagaran premis de quantia igual o superior a 50 euros. Donat que el període de caducitat dels premis estarà igualment en suspès, Loteries de Catalunya recomana no dirigir-se, a les entitats financeres a cobrar els premis, i esperar fins el final del període de vigència del Decret.
  • Totes aquestes mesures es mantindran mentre duri la vigència del Real Decret.

Us demanem que disculpeu les molèsties que aquestes mesures us puguin ocasionar, agraint-vos la vostra comprensió.  

Direcció de l’Entitat Autonòma de Jocs i Apostes

Otro sitio creado por: labarta.es